Schety Schety Schety Schety Schety Schety Schety Schety Schety

050 637 42 49

098 439 55 09

057 757 20 64

Приватний бухгалтер Богомаз Ольга

"Зарплатний калькулятор"

Розмір максимальної бази оподаткування
Розмір мінімальної зарплати
Всього нараховано:*

Донарахувати до мінімальної заробітної плати


Бланк відомості нарахування та виплати заробітної плати. EXCEL

Зразок заповнення відомості нарахування та виплати заробітної плати. EXCEL

Нарахування та утримання на зарплату найманого працівника.

Нарахування на зарплату

На фонд оплати праці нараховується єдиний соціальний внесок, розмір якого з 01.01.2016 року не залежить від класу ризику підприємства і становить 22%.

Утримання із зарплати

З нарахованої заробітної плати найманого працівника в бюджет утримуються такі податки:

 1. податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок) в розмірі 18% (база для оподаткування визначається відповідно до ст.164.6 Податкового Кодексу України);
 2. військовий збір - 1,5%.

Заробітна плата працівникам повинна виплачуватися не рідше двох разів на місяць, згідно ст. 24 ЗУ №108/95-ВР и статті 115 Кодексу Законів про Працю.

Проміжок часу між датами розрахунків з працівниками не може перевищувати 16 днів.

Розмір авансу не може бути менше, ніж оплата за фактично відпрацьований до дня виплати час. Повний розрахунок з працівником по заробітній платі має відбутися не пізніше, ніж через сім днів після закінчення розрахункового періоду. Наприклад, зарплата за березень має бути сплачена не пізніше сьомого квітня.

У разі якщо термін виплати заробітної плати припадає на вихідний день, то виплата здійснюється напередодні.

Приклад 1: Оклад не менш мінімальної зарплати. Повна зайнятість. Доплат, надбавок і премій немає. Розрахунок за першу і другу половину місяця.

На підприємстві встановлено такі терміни виплати заробітної плати:

 1. 17 числа аванс за першу половину місяця;
 2. 2 числа наступного місяця - остаточний розрахунок.

Аванс працівникам виплачується за фактично відпрацьований час.

Згідно з виробничим календарем, в березні 2021 року 22 робочих дня. Зарплата за першу половину місяця нараховується за 11 робочих днів з 01 березня по 16 березня.


Розрахунок заробітної плати за першу половину місяця

Посадовий оклад Іваненко О.П. дорівнює 6 400,00 грн. Розмір нарахованого авансу становитиме:

6400,00 грн. : 22 день * 11 днів = 3200,00грн. Отже, з суми 3200,00 грн. потрібно утримати:

 • Прибутковий податок (ПДФО): 3200,00 *18% = 576,00 грн.;
 • Військовий збір: 3200,00 * 1,5 % = 48,00 грн.
 • Слід до виплати працівникові: 3200,00 – 576,00 – 48,00 = 2576,00 грн.
 • Крім того, роботодавець на суму заробітної плати повинен нарахувати єдиний соціальний внесок 3 200,00 * 22 %=704,00 грн.

Перерахування податків і зборів за першу половину місяця

Протягом 17 березня роботодавець повинен подати до банківської установи платіжні доручення на перерахування:

 • ЄСВ — 704,00 грн.;
 • ПДФО — 576,00 грн.;
 • Військовий збір — 48,00 грн.

Розрахунок заробітної плати за другу половину місяця

У березні працівник відпрацював 22 дня і йому було нараховано 6400,00 грн.

Так як заробітна плата співробітника перевищує граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги (для 2021 р - 3064,60 грн), отже, база оподаткування не буде зменшена на суму пільги.

Розмір утримань і нарахувань за повний місяць:

 • ПДФО: 6400,00 *18% = 1152,00 грн.;
 • Військовий збір: 6400,00 * 1,5% = 96,00 грн.
 • ЄСВ: 6400,00*22% = 1408,00

Перерахування податків і зборів за другу половину місяця

Працівникові потрібно виплатити різницю між нарахованою сумою (за винятком податків) і сумою виплаченого авансу:

6400,00 — 1152,00 — 96,00 — 2576,00 = 2576,00 грн.

Податки також розраховуються як різниця між нарахованими та сплаченими зборами. Отже, за терміном сплати заробітної плати роботодавець повинен сплатити:

 • ЄСВ: 1408,00 — 704,00 = 704,00 грн.;
 • НДФЛ: 1152,00 — 576,00 = 576,00 грн.;
 • Военный сбор: 96,00 — 48,00 = 48,00 грн.

Приклад 2. Оклад не менш мінімальної зарплати. Неповна зайнятість. Доплат, надбавок і премій немає.

Оклад працівника, який працює в умовах неповної зайнятості (0,5 ставки) за основним місцем роботи, - 6400,00 грн. Є заяви на застосування ПСП. Оплачувати його працю потрібно пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Зарплата працівника згідно окладу:

6400,00 грн х 0,5 = 3200,00 грн.

Пропорційно гарантований розмір мінімальної зарплати:

6000,00 грн. х 0,5 = 3000,00

Фактично нарахована зарплата більше пропорційно певного рівня мінзарплати, тому доплату робити не потрібно.

Співробітник перебував у трудових відносинах з роботодавцем за основним місцем роботи, отже базою для нарахування єдиного внеску є минзарплата

Тому розмір утримань і нарахувань буде виглядати так:

 • ЄСВ на фактично нараховану зарплату: 3200,00 х 22% = 704,00 грн;
 • Доплата до розміру мінімального страхового внеску:
  (6000,00- 3200,00 грн) х 22% = 616,00 грн.
 • НДФЛ: (1 600,00-800,00) *18% = 144,00 грн.
  Так как заработная плата сотрудника не превышает предельный размер дохода для применения налоговой социальной льготы (для 2017 г – 2 240,00грн), следовательно, база налогообложения будет уменьшена на сумму льготы. Согласно примера, сотрудник может воспользоваться базовой льготой (для 2017 г – 800,00грн)
 • Военный сбор: 1 600,00 * 1,5% = 24,00 грн.

Пример 3. Оклад меньше минимальной зарплаты. Полная занятость. Доплат, надбавок и премий нет.

Должностной оклад работника 2 000 грн. Полная занятость. Доплат, надбавок и премий нет. За месяц 2017 года такой работник отработал все дни, предусмотренные графиком работы.

Работнику начислят оклад в полном размере – 2 000 грн. Но поскольку с 01.01.2017 г. МЗП составляет 3200 грн. и начисленная зарплата за полностью выполненную месячную норму (полностью отработанный месяц) не может быть ниже МЗП, то работнику начисляют доплату до уровня МЗП.

Размер такой доплаты составит:

3 200,00 – 2 000,00 = 1 200,00 грн.

Таким образом, сумма зарплаты за полностью отработанный месяц составит:

2 000,00 оклад + 1 200,00 доплата до МЗП = 3200 грн.

Размер удержаний и начислений за полный месяц:

 • НДФЛ: 3 200,00 *18% = 576,00 грн.;
 • Военный сбор: 3 400,00 * 1,5% = 48,00 грн.
 • ЕСВ: 3 200,00*22% = 704,00

Пример 4. Оклад меньше минимальной зарплаты. Неполная занятость.

Оклад работника, который трудится в условиях неполной занятости (0,5 ставки) по основному месту работы, — 2 200,00 грн. Оплачивать его труд нужно пропорционально фактически отработанному времени.

Итак, согласно ст. 31 Закона об оплате труда такому работнику нужно пропорционально начислить и зарплату (исходя из оклада), и доплату до минзарплаты (поскольку минималка превышает оклад).

Зарплата работника согласно окладу:

2 200,00 грн х 0,5 = 1 100,00 грн.

Доплата, исходя из размера минималки:

(3200 грн - 2200 грн) х 0,5 = 500,00 грн.

Всего работодатель должен начислить сотруднику за отработанный месяц :

1 100,00грн + 500 грн = 1 600,00 грн.

Поскольку речь идет о месяце, в котором сотрудник состоял в трудовых отношениях с работодателем по основному месту работы, то базой для начисления единого взноса является минзарплата (а не оклад работника или фактически начисленная зарплата).

Поэтому размер удержаний и начислений будет выглядеть так:

 • ЕСВ на фактически начисленную зарплату: 1 600,00 х 22% = 352,00 грн;
 • Доплата до размера минимального страхового взноса:
  (3 200,00- 1 600,00 грн) х 22% = 352,00 грн.
 • НДФЛ: (1 600,00-800,00) *18% = 144,00 грн.
  Так как заработная плата сотрудника не превышает предельный размер дохода для применения налоговой социальной льготы (для 2017 г – 2 240,00грн), следовательно, база налогообложения будет уменьшена на сумму льготы. Согласно примера, сотрудник может воспользоваться базовой льготой (для 2017 г – 800,00грн)
 • Военный сбор: 1 600,00 * 1,5% = 24,00 грн.

Пример 5. Оклад меньше минимальной зарплаты. Отпуск + оклад.

Работник находился в отпуске с 3 по 27 января (7 января — празд¬ничный день).

Отпускные составили 1 397,28 грн

Оклад работника с 01.01.17 г. — 2 200,00 грн

Зарплата – 220,00 грн

Исчисляем показатель, с которым следует сравнивать в данном случае зарплату работника за отработанное время:

3200 грн : 20 х 2 р.ч = 320,00грн.

Учитывая ее, выясняем, что сумма доплаты до размера минзарплаты за январь составляет 100,00 грн (320,00 грн – 220,00 грн).

В целом же зарплата за январь составит 1 727,28 грн (220,00 грн + 100,00 грн + 1397,28 грн).

Размер удержаний и начислений будет выглядеть так:

 • ЕСВ на фактически начисленную зарплату: 1 727,28 х 22% = 380,00 грн;
 • Доплата до размера минимального страхового взноса:
  (3 200,00- 1 727,28 грн) х 22% = 324,00 грн.
 • НДФЛ: (1 727,28 - 800,00) *18% = 166,91 грн.
  Так как заработная плата сотрудника не превышает предельный размер дохода для применения налоговой социальной льготы (для 2017 г – 2 240,00грн), следовательно, база налогообложения будет уменьшена на сумму льготы. Согласно примера, сотрудник может воспользоваться базовой льготой (для 2017 г – 800,00грн)
 • Военный сбор: 1 727,28 * 1,5% = 25,91 грн.

Дозвольте нам подбати про Вас