Schety Schety Schety Schety Schety Schety Schety Schety Schety

050 637 42 49

098 439 55 09

057 757 20 64

Частный бухгалтер Богомаз Ольга

Бланки

 • Форма № 1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку (наказ Мiнфiна вiд 13.01.2015р. №4)EXCELWORD
 • Заява про застосування спрощеної системи оподаткуванняWORD
 • Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування WORD
 • Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку WORD
 • Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця EXCEL
 • Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) EXCEL
 • Податкова декларація про майновий стан і доходи (наказ Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556)EXCEL
 • Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (для державного службовця) (Закон України від 07.04.2011 р. № 3206-VІ) WORD
 • Довідник ознак доходів фізичних осіб WORD
 • Повідомлення про прийняття працівника на роботу WORD
 • Форма 1-ДР. Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. WORD
 • Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.WORD
 • Запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.WORD
 • Запит про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи – підприємця.WORD
 • Додаток 4. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.Таблиця 1-5.WORDPDF
 • Додаток 4. Таблиця 6-9. EXCELPDF
 • Додаток 5. Таблиця 1-2. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внескуWORDPDF
 • Додаток 6. Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборівWORDPDF
 • Додаток 13 Заява про надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків/джерела виплачених доходів та утриманих податків WORD
 • Форма 1 - Заява про державну реєстрацію створення юридичної особиWORD
 • Форма 2 - Заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статутуWORD
 • Форма 3 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньWORD
 • Форма 4 - Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особиWORD
 • Форма 5 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньWORD
 • Форма 6 - Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особиWORD
 • Форма 7 - Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідаціїWORD
 • Форма 8 - Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізаціїWORD
 • Форма 9 - Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньWORD
 • Форма 10 - Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцемWORD
 • Форма 11 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньWORD
 • Форма 12 - Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішеннямWORD
 • Форма 13 - Заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньWORD
 • Форма 14 - Заява про державну реєстрацію символікиWORD
 • Форма 15 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньWORD
 • Форма 16 - Заява про державну реєстрацію постійно діючого третейського судуWORD
 • Форма 17 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньWORD
 • Форма 18 - Заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особиWORD
 • Форма 19 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньWORD
 • Форма 20 - Заява про державну реєстрацію громадського об'єднання (організації профспілки), що не має статусу юридичної особиWORD
 • Форма 21 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання (організацію профспілки), що не має статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньWORD
 • Форма 22 - Заява про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організаціїWORD
 • Форма 23 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньWORD
 • Форма 24 - Заява про державну реєстрацію підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання або відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднанняWORD
 • Позвольте нам позаботиться о Вас